zaawansowane szukanie

Nowość w serwisie - Mięso na zimno

Mięso na zimno

Gdy jedni budują wielkie centra dystrybucyjne, inni twierdzą, że najlepiej magazyny wynajmować.

Branża mięsna jest bardzo zróżnicowana. Obok wielkich koncernów, jest sporo małych i średnich przedsiębiorstw. Potrzeby magazynowe firm zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa mogą być skrajnie różne. Mimo to pewne sprawy, takie jak wymagania weterynaryjne, są wspólne dla całego sektora mięsnego.

Specyfika

Branża mięsna charakteryzuje się specyficznymi i ścisłymi wymogami w zakresie warunków przechowywania mięsa, co wpływa na działalność logistyczną firm.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których znajduje się mięso, według przepisów weterynaryjnych musi wynosić od 0 do +7 stopni Celsjusza dla mięsa świeżego oraz od -18 do -22 stopni dla mięsa mrożonego. Temperatura wewnątrz mięsa po wychłodzeniu nie może przekraczać +7 st. C, a dla podrobów +3 st. C.

W związku z tym w chłodniach mięsa stosuje się temperatury od 0 do +4 st. C. Dotyczy to wszystkich etapów produkcji - począwszy od uboju trzody, poprzez rozbiór półtusz na poszczególne elementy, załadunek i transport do klienta. Takie same wymogi odnoszą się do środków transportu, w których przewożone jest mięso. Zarówno pomieszczenia, jak i środki transportu muszą posiadać również odpowiednie certyfikaty wydane przez władze weterynaryjne.

Magazyn mięsa świeżego, oprócz chłodzenia zapewniającego właściwą temperaturę, powinien posiadać system składowania paletowego. Nowoczesne chłodnie składowe dla mięsa mrożonego - oprócz urządzeń chłodniczych, zapewniających temperaturę od -18 do -22 stopni - powinny być wyposażone w regały przejezdne wysokiego składowania o wysokości 10-11 m z systemem pełnej identyfikacji pochodzenia surowca. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje się zwiększenie pojemności mroźni, swobodny dostęp do każdej palety, co umożliwia stosowanie zasady: pierwsze weszło, pierwsze wyszło, dla całego asortymentu produktów.

Duży producent mięsa, tzn. rzeźnia zwierząt, powinna posiadać własny rozbiór półtusz, pakownie mięsa, magazyny, chłodnie, zamrażalnie i mroźnie. Zdaniem Wacława Tomaszewskiego z firmy Eko Spoż. Building, projektującej nowoczesne rozwiązania magazynowania mięsa lub jego przetworów i realizującej kompletne zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego - rzeźnie zwierząt, przetwórnie mięsa i chłodnie składowe, rzeźnia musi posiadać magazyny-chłodnie minimalnie na dzienny ubój, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Praktyka wykazuje jednak, że jest to zbyt mało. Na potrzeby magazynowania mięsa dorywczo można wynająć pomieszczenia chłodni lub składować tylko odpowiednie partie.

Wielkie czy małe magazyny?

Polski Koncern Mięsny DUDA dysponuje powierzchniami magazynowymi o łącznej kubaturze ok. 8 tys. palet, przeznaczonymi dla towarów mrożonych i świeżych. - Posiadamy również specjalistyczny transport o możliwości przewozu od 1 000 kg do 20 000 kg mięsa, zarówno świeżego w półtuszach i elementach, w temperaturze do +7 stopni C, jak i mrożonego - w temperaturze -22 stopni - mówi Roman Miler, wiceprezes zarządu PKM Duda. - Jesteśmy na etapie projektowania chłodni składowej, w której będziemy mogli przechowywać ok. 30 tys. palet. Chłodnia będzie w pełni zautomatyzowana.

Także Animex, jak twierdzi dyrektor Andrzej Pawelczak, stan i wielkość powierzchni magazynowej ma zadowalającą.

Większość mniejszych przedsiębiorstw mięsnych utrzymuje niewielkie magazyny pod bieżącą produkcję. Takiego zdania jest Łukasz Andraszak, wiceprezes zakładów mięsnych Salus. - W tej branży jest duża wymienność towaru i nie opłaca się utrzymywać wielkich magazynów - mówi.

Zbudować czy wynająć?

Andrzej Pawelczak twierdzi, że Animex najprawdopodobniej będzie potrzebować większych powierzchni magazynowych.

Zapytany, czy bardziej opłaca się budować własne magazyny, czy wynajmować, odpowiedział, że w miejscach poza prowadzoną działalnością produkcyjną lepiej magazyny wynajmować. Ze względu na dynamicznie zmieniające się potrzeby można w ten sposób dopasowywać stan i wielkość powierzchni magazynowych do swoich aktualnych potrzeb.

Zdaniem Romana Milera, decyzja o budowie magazynu lub wynajęciu powierzchni magazynowej powinna wynikać przede wszystkim z sytuacji finansowej i potrzeb danego przedsiębiorstwa. Budowa magazynu to bardzo kosztowna inwestycja, rzędu kilkudziesięciu milionów złotych i nie każdą firmę na to stać. Łukasz Andraszak twierdzi, że lepiej jest wynajmować magazyny.

Koniunkturę na wynajem magazynów wykorzystują wielkie firmy logistyczne.

- Doświadczenie na rynku pozwala nam przewidzieć, iż każdego roku będziemy systematycznie zwiększać powierzchnię magazynową w Polsce. W ramach kooperacji z deweloperami będziemy stawiać bądź wynajmować obiekty w atrakcyjnych dla naszych klientów regionach - mówi Tomasz Olenderek, dyrektor Fresh Logistics.

Podobnego zdania jest Jarosław Wiśniewski, dyrektor logistyki Schenker sp. z o.o., który powiedział, że aktualna sytuacja na rynku magazynowym skłania wiele firm do rezygnacji z budowy i utrzymywania własnych magazynów na rzecz wynajmowania powierzchni.

Przemawiają za tym podstawowe argumenty: firma nie ponosi kosztów budowy magazynu, a co za tym idzie, może je zainwestować w rozwój działalności. Dodatkowo w przypadku wynajmu termin i lokalizację magazynu można dostosować do potrzeb klienta i długości kontraktu na usługi magazynowe.

Boom

Zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe jest w tej chwili dość duże z uwagi na niedostateczną liczbę chłodni, mających pozwolenie na składowanie mięsa i jego przetworów. - Bardzo specyfi cznych warunków przechowalniczych, podobnych do przechowalnictwa mięsa, wymaga też składowanie głęboko zamrożonych owoców i warzyw - mówi wiceprezes PKM Duda. - Firmy zajmujące się ich produkcją także poszukują powierzchni przechowalniczych. W tym obszarze panuje dość duża konkurencja - stąd też nasza decyzja o budowie centrum logistycznego - uzasadnia Roman Miler. W połowie ubiegłego roku Polski Koncern Mięsny Duda za 7,15 mln zł kupił spółkę New Logistic. Firma planuje także stworzenie sieci 25 centrów dystrybucyjnych w całej Polsce. Zakup spółki wiąże się z zamiarem prowadzenia działalności w zakresie logistyki i składowania produktów mrożonych, zarówno na potrzeby spółek Grupy Kapitałowej, jak i świadczenia usług.

Również Animex planuje inwestycje w magazyny, co potwierdza dyrektor Pawelczak, choć, jak twierdzi, jest za wcześnie, by zdradzić szczegóły. Animex narzeka, że brakuje w branży chłodniczej dużych firm mogących ze spółką współpracować, ze względu na skalę działalności i wysokie wymagania jakościowe.

Rynek magazynowy i logistyczny w Polsce jest w fazie intensywnego rozwoju.

Powstają coraz nowocześniejsze i większe powierzchnie magazynowe - na które jest ciągłe zapotrzebowanie. Roman Miler uważa, że rynek magazynów zmierza w kierunku konsolidacji - pozostaną na nim dość duże centra logistyczne, o mocnej pozycji, zapewniające kompleksową obsługę klientów z wielu branż - zarówno mięsnej, jak i z innych sektorów.

Źródło: Rynek Spożywczy
dodano: 16.05.2008

Boks na informacje
Boks na informacje

Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe

Copyright © 2008